Kapitel 2

Fig 2.1

Fig2_1

A) Patolog i færd med at udskære et operationspræparat, her en uterus, der har fikseret i formalin i et døgn. B-C) Nærbilleder af cervix uteri opskåret i skiver. D-E) En vævsskive delt og lagt i plastikkapsler. F) Alle vævsskiver lagt i plastikkapsler til videre præparering.

Fig 2.2

Fig2_2

Bioanalytikere i færd med at skære paraffinsnit på mikrotomer.

Fig 2.3

Fig2_3

Nålebiopsi fra lever, som den fremtræder for det blotte øje.

Fig 2.4

Fig2_4

Nålebiopsi udtages fra lever under ultralydvejledning.

Fig 2.5

Fig2_5

Uterus fjernet på grund af cancer i cervix. A) Det friske uopklippede resektat. B) Det friske resektat efter opklipning. Bemærk canceren (pil). C) Resektatet opspændes på korkplade for at det kan beholde sin form under fikseringen. D) Resektatet efter fikseringen, vævet er blevet fast og gråt. Canceren ses nu brunlig (pil).

Fig 2.6

fig2_6

Patolog i færd med at udføre en obduktion.

Fig 2.7

fig2_7

Patolog i færd med at foretage en elektronmikroskopisk undersøgelse

Fig 2.8

fig2_8

Elektronmikroskopisk foto af bakterier på en celles overflade. Bemærk størrelsen på bakerierne (A) i sammenligning med en cellekerne (B).