Velkommen

Velkommen til hjemmesiden hørende til Patologi og farmakologi. Her vil du finde billeder og links til supplerende materiale.

Brug af papirkopier/prints fra denne hjemmeside til undervisningsbrug på uddannelsesinstitutioner og intern brug er tilladt efter aftale med Copydan Tekst & Node. Brugen skal ske inden for aftalens begrænsninger.

 

God fornøjelse

 "Patologi og farmakologi er en grundbog for ergoterapeuter og fysioterapeuter. Den henvender sig også til studerende på andre sundhedsuddannelser, der har lyst til eller behov for en indføring i bogens emner. Bogen dækker almen patologisk anatomi, herunder cellebiologi og mikrobiologi, men inddrager også speciel (organrelateret) patologisk anatomi. Herudover rummer bogen en kort gennemgang af almen farmakologi og centrale områder af speciel farmakologi. Den inddrager desuden historiske hovedtræk og metodelære. Patologi og farmakologi er en pædagogisk indføring i stofområder, som udgør grundlaget for mange kliniske fag i de sundhedsfaglige uddannelser. Faglige termer er forklaret både i margen, når de optræder første gang, og i den omfattende ordliste bagest. Teksten er i bogen illustreret med stregtegninger af makroskopiske og mikroskopiske strukturer og forandringer. Med denne 3. udgave er der endvidere oprettet en hjemmeside til illustrationer, især makroskopiske fotos af organforandringer, samt links til andre relevante hjemmesider.."